Krav på uddannelsen til kørelærer

Formelle krav

Du skal være fyldt 24 år, for at kunne uddanne dig til kørelærer.

Du skal have erhvervet førerret, og Du må ikke i de seneste to år have været frakendt førerretten, eller fået denne inddraget administrativt.

Hvis du er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, kan du ikke få en kørelærergodkendelse efter endt kørelæreruddannelse.

Derfor : for at blive godkendt kørelærer, skal Du opfylde bestemmelserne i Færdselslovens paragraf 66, stk. 1, om alder, helbred (lægeattest gruppe 2 / erhvervskørekort), førerret, uddannelse, prøver, samt om straf (herunder straffenloven).

Gennemført et pædagogisk undervisningsforløb (AVG kursus), der af transport- bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangskrav til kørelæreruddannelsen.

Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Varighed af mindst 120 undervisningstimer, eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

Merit for uddannelsesmæssige forudsætninger

Man kan søge om merit ved Færdselsstyrelsen, hvis man evt. har en tilsvarende uddannelsesmæssigt baggrund / uddannelse, som kan sidestilles med det godkendte pædagogiske undervisningsforløb.

Kontrol af uddannelseskrav

Der vil forud for tilmeldingen til kørelærerprøven, blive kontrolleret, om Du opfylder kravet til erhvervelse af førerretten til kategori A, B, C, C/E, samt at Du har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb efter gældende regler / bestemmelser.

Se priser her

Hvilke krav stilles på uddannelsen til kørelærer?

  • Motorcykel – Kategori A
  • Personbil – Kategori B
  • Lastbil – Kategori C
  • Lastbil med påhængsvogn – Kategori C/E
  • AVG – 120 timers pædagogisk kursus
  • Alder 24 år